Месечни архиви: юни 2011

Светът на Софи

Юстайн Гордер - Светът на Софи. Роман за историята на философията.

Юстайн Гордер - Светът на Софи. Роман за историята на философията.

Автор: Юстайн Гордер
Информация в GoodreadsДа
Налична в Моята библиотека: Все още не
Оценка: 4/5

Преди и по време на следването не ми оставаше много време да мисля за фундаменталните въпроси, които всеки един от нас си е задавал (най-малкото в младежките години), но след като починаха дядо и баба преди няколко години, и след като попаднах на знаменития цитат на Сенека (http://tinyurl.com/ybrmymo) за значимостта на времето, което е единственото, с което разполагаме, се замислих доста сериозно по темата и установих, че не мога да формулирам ясно и еднозначно какво е за мен живота, какъв е смисълът му, ако не го зная, как да го открия, как да използвам най-смислено времето си и т.н.

Затова реших да подходя аналитично към проблема и да потърся отговорите в книги, които разглеждат въпросните теми. Имайки идея за разсъжденията на повечето древногръцки философи, реших, че философията е науката, която може би ще ми помогне да намеря отговорите на въпросите, които ме вълнуваха. Тъй като не исках отново да чета хаотично откъслечни материали за филосовските идеи през вековете, потърсих обзор на философските течения и еволюцията на философията през вековете. По този повод, ми бе препоръчана “Светът на Софи”, която както може да се съди от заглавието, описва развитието на филосовсията през вековете и която за мое най-голямо съжаление (но и радост) не успя да ми даде категорични отговори на въпросите свъразни с живота. :))

Българският превод е изключително добър (което е рядкост при книгите издавани напоследък) и това удвоява удоволствието от четенето. На едно или две места прозираше английската версия, от която е превеждано, но не е натрапчиво, нито е загубен смисълът, така че предполагам е в рамките на нормалното.

Share Button
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...